Mirəli Seyidov
      Əməkdar elm xadimi,
                professor    
                      (1918-1992)    
      


   
Baş səhifə
Kitabları
Məqalələri
Haqqında
Fotolar
Yazılar
Video
Əlaqə
   
"Azərbaycan xalqının soykökünü düşünərkən" kitabına yazılmış epiqraf.
 

Kitabları

 
 
 
M.Seyidov: «Böri-qurt», Bakı-«Adiloğlu» 2006
M.Seyidov: «Qam-şaman və onun qaynaqlarına ümumi baxış», Bakı-«Çənclik» 1994
M.Seyidov: «Qızıl döyüşcünün taleyi», Bakı-«Gənslik» 1984
M.Seyidov: «Yaz Bayramı», Bakı-«Gənclik» 1990
M.Seyidov: «Azərbaycan xalqının soykökünü düşünərkən», Bakı-«Yazıcı»1989
seyid 124
İranda nəşr olunub
127
«Qam-şaman və onun qaynaqlarına ümumi baxış».
M.Seyidov: «Azərbaycan mifik təfəkkürünün qaynaqları», Bakı-«Yazıcı» 1983
Qövsi Təbrizi Həyat və yaradıçılığı. Bakı Azərb.SSR EA Nəşriyyatı. 1963
 
Sayat- Nova Bakı-Gənclik 1954
Azərbaycan-erməni ədəbi əlaqələri (orta əsrlər) Elm, 1976

 

 

© Əməkdar elm xadimi, professor Mirəli Seyidov. 2017.